logo

Tag : Music & Lifestyle

25 Nov 2016

Mađarski dnevnik jedne beogradske filharmoničarke

Mađarski dnevnik jedne filharmoničarke…ili kako bih ja to nazvala – nastavak mađarskog dnevnika jedne filharmoničarke. Počela sam da ga pišem pre nekih 17 godina, kada sam, kao student Ferenc List Akademije, ostvarila prvi susret sa Budimpeštom i njenom divnom kulturnom tradicijom. Moj prvi iskorak na put internacionalne muzičke scene i od tada smo nerazdvojni. Postala je moj grad, svaki put sve lepši, obogaćen nekim novim iskustvom ili poznanstvom. Grad kome se stalno vraćam. Ovaj put je bio najlepši – put […]